Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 12, pp 47–47 | Cite as

Antidepressiva

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 34 Downloads

Samenvatting

Antidepressiva zijn (zeer) effectief bij ernstige en matige depressies. Over de effectiviteit bij lichte depressies bestaat discussie.

Literatuur

  1. De Wit LE, Beekman A, Maarsingh OR, Van der Horst HE, Vinkers CH. Antidepressiva in de dagelijkse praktijk. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0364-8.Google Scholar
  2. NHG-werkgroep Standaard Depressie.Google Scholar
  3. NHG-Standaard Depressie. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations