Advertisement

Wat gaat er fout met SPIN en SNOUT?

 • Hans van der WoudenEmail author
Nascholing
 • 12 Downloads

Samenvatting

SPIN (hoge SPecificiteit rules IN) en SNOUT (hoge SeNsitiviteit rules OUT) zijn bekende ezelsbruggetjes voor de eigenschappen van een diagnostische test, maar hun waarde is afhankelijk van de prevalentie. Bovendien zijn ze maar beperkt geldig wanneer de sensitiviteit of specificiteit van een test wat lager is. Ik illustreer dit aan de hand van een vraag uit de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets van april 2019.

Literatuur

 1. 1.
  Sackett DL, Straus S. On some clinically useful measures of the accuracy of diagnostic tests. ACP J Club 1998;129:A17-9.

MEER LEZEN

 1. 1.
  Baeyens J-P, Serrien B, Goossens M, Clijsen R. Questioning the ‘SPIN and SNOUT’ rule in clinical testing. Arch Physiother 2019;9:4.
 2. 2.
  Leeflang MM, Rutjes AW, Reitsma JB, Hooft L, Bossuyt PM. Variation of a test’s sensitivity and specificity with disease prevalence. CMAJ 2013;185:E537-44.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
 4. 4.
  Scholten RJ, Offringa M, Assendelft WJ, redactie. Inleiding in evidence-based medicine: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2014.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Universitair hoofddocentAmsterdam UMC, Vrije Universiteit, afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations