Advertisement

30-minutenbloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk

 • Mark van der WelEmail author
 • Jaap van der Laan
Casuïstiek
 • 5 Downloads

Samenvatting

Nu in veel huisartsenpraktijken een 24-uursbloeddrukmeter beschikbaar is, bestaat de mogelijkheid om in de praktijk de bloeddruk gedurende 30 minuten te meten. Deze meting onderscheidt zich van andere praktijkmetingen doordat bij de patiënt de bloeddruk automatisch gemeten wordt in afwezigheid van een zorgverlener. Door de gestandaardiseerde manier van meten en de afwezigheid van zorgverleners tijdens het meten zijn er minder meetfouten en wordt het wittejasseneffect gereduceerd of weggenomen.

Literatuur

 1. 1.
  Van der Wel MC, Scherpbier-De Haan ND. Het einde van de gewone praktijkbloeddrukmeting? Huisarts Wet 2015;58:70-3.Google Scholar
 2. 2.
  Van der Wel MC, Buunk I, Van Weel C, Bakx JC. A novel approach to office blood pressure measurement: 30-minute office blood pressure vs daytime ambulatory blood pressure. Ann Fam Med 2011;9:128-35.Google Scholar
 3. 3.
  Scherpbier-De Haan N, Van der Wel MC, Schoenmaker G, Boudewijns SPeer PVan Weel C, et al. Thirty minute compared to standardised office blood pressure measurement in general practice. BJGP. 2011; 61:562-3
 4. 4.
  Bos MJ, Buis S. Dertig-minutenbloeddrukmeting op de praktijk. Huisarts Wet 2017;60:320-2.Google Scholar
 5. 5.
  Werkgroep Cardiovasculair Risicomanagement. NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement. Utrecht: NHG, 2019. www.nhg.org.
 6. 6.
  Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti Rosei E, Azizi M, Burnier M, et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J 2018;39:3021-3104.
 7. 7.
  Uhlig K, Patel K, Ip S, Kitsios GD, Balk EM. Self-measured blood pressure monitoring in the management of hypertension: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med 2013;159:185-94.
 8. 8.
  Pierdomenico SD, Cuccurullo F. Prognostic value of white-coat and masked hypertension diagnosed by ambulatory monitoring in initially untreated subjects: an updated meta analysis. Am J Hypertens 2011;24:52-8.Google Scholar
 9. 9.
  Huang Y, Huang W, Mai W, Cai XAn D, Liu Z, et al. White-coat hypertension is a risk factor for cardiovascular diseases and total mortality. J Hypertens 2017;35:677-88.
 10. 10.
  Banegas JR, Ruilope LM, De la Sierra A, Vinyoles E, Gorostidi M, De la Cru JJ, et al. Relationship between clinic and ambulatory blood-pressure measurements and mortality. N Engl J Med 2018;378:1509-20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Onderzoeker en huisartsRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 2. 2.HuisartsHuisartsenpraktijk BinnenstadUtrechtNederland

Personalised recommendations