Advertisement

Complexiteit is overal

  • Bohn Stafleu van Loghum
Redactioneel
  • 6 Downloads

Samenvatting

Complexe zorg, het thema van dit nummer en van het NHG-Congres, wordt in toekomstverkenningen over de zorg vaak een van de grote uitdagingen genoemd. Waar hebben we het dan precies over en wordt ons vak daarmee niet nog ingewikkelder? Complexiteit zit om te beginnen in de patiënt zelf: we kennen allemaal patiënten met laaggeletterdheid, multimorbiditeit, polyfarmacie, multipsychosociale problematiek of lage SES. Verder wordt ook het huisartsenvak zelf steeds complexer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations