Advertisement

Nieuw onderzoek naar interprofessioneel samenwerken op de werkplek

 • Stijn DuijnEmail author
Nieuws
 • 5 Downloads

Samenvatting

De zorgvraag in de eerste lijn verandert. Die ontwikkeling vraagt om samenwerking van verschillende eerstelijnsprofessionals, onder wie huisartsen. Goede samenwerking is echter lastig en vraagt om specifieke competenties. Nieuw onderzoek buigt zich over de vraag hoe artsen in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen van interprofessionele samenwerkingscompetenties op de werkplek.

Literatuur

 1. 1.
  Vogeli C, Shields AE, Lee TA, Gibson TB, Marder WD, Weiss KB, et al. Multiple chronic conditions: prevalence, health consequences, and implications for quality, care management, and costs. J Gen Intern Med 2007;22 Suppl 3:391-5.Google Scholar
 2. 2.
  Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij. Utrecht: NHG, 2007.Google Scholar
 3. 3.
  Lambregtse C. Dit zijn onze (nieuwe) kernwaarden. De Dokter 2019;01:5.Google Scholar
 4. 4.
  Szafran O, Torti JMI, Kennett SL, Bell NR. Family physicians’ perspectives on interprofessional teamwork. Findings from a qualitative study. J Interprof Care 2018;32:169-77.Google Scholar
 5. 5.
  Van Dongen JJ, Van Bokhoven MA, Daniels R, Lenzen SA, Van der Weijden T, Beurskens A. Interprofessional primary care team meetings: a qualitative approach comparing observations with personal opinions. Fam Pract 2017;34:98-106.Google Scholar
 6. 6.
  Huisartsopleiding Nederland. Actualisatie Competentieprofiel van de huisarts. Competentieprofiel van de Huisarts. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland, 2016.Google Scholar
 7. 7.
  WHO. Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Geneva: World Health Organization/Department of Human Resources for Health, 2010.Google Scholar
 8. 8.
  Morgan S, Pullon S, McKinlay E. Observation of interprofessional collaborative practice in primary care teams. An integrative literature review. Int J Nurs Stud 2015;52:1217-30.Google Scholar
 9. 9.
  Huisartsopleiding Nederland. Landelijk opleidingsplan voor de opleiding tot huisarts. Utrecht: Huisartsopleiding Nederland, 2016.Google Scholar
 10. 10.
  Lefroy J, Watling C, Teunissen PW, Brand P. Guidelines: the do’s, don’ts and don’t knows of feedback for clinical education. Perspect Med Educ 2015;4:284-99.Google Scholar
 11. 11.
  Hattie J, Timperley H. The power of feedback. Rev Educ Res 2016;77:81-112.Google Scholar
 12. 12.
  Dolmans DH, Tigelaar D. Building bridges between theory and practice in medical education using a design-based research approach: AMEE Guide No. 60. Med Teach 2012;34:1-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.AiotoMaastricht University, afdeling HuisartsgeneeskundeMaastrichtNederland

Personalised recommendations