Advertisement

Elke Geraerts: “We moeten van timemanagement naar aandachtsmanagement”

  • Tanja Veenstra
Interview
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het NHG-congres komt er weer aan, dit jaar onder het motto ‘Relax, ‘t is gewoon complex!’ over het veelzijdige huisartsenvak. Neuropsycholoog en keynotespreker Elke Geraerts weet als geen ander dat complexiteit een fenomeen van deze tijd is. En heeft volop ideeën over hoe het anders kan. Sleutelwoorden: lef en bezieling. .

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Tanja Veenstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations