Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 10, pp 46–48 | Cite as

Massascreening met mammografie: feiten en misleiding

 • Luc BonneuxEmail author
Opinie
 • 9 Downloads

Samenvatting

Het nut van massascreening naar borstkanker staat ter discussie. In oudere RCT’s moesten duizend vrouwen tien jaar worden gescreend en opgevolgd om één geval van borstkankersterfte te voorkomen. Dat ging wel ten koste van vijf overbodige kankerdiagnoses. Feitelijk worden deelnemende vrouwen echter misleid. Jaarlijks worden meer dan een miljoen vrouwen onderworpen aan een mogelijk schadelijk onderzoek, zonder enige vorm van informed consent.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
  Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in cancer. J Natl Cancer Inst 2010;102:605-13.
 3. 3.
  Black WC, Haggstrom DA, Welch HG. All-cause mortality in randomized trials of cancer screening. J Natl Cancer Inst 2002;94:167-73.
 4. 4.
  Nyström L, Andersson I, Bjurstam N, Frisell J, Nordenskjöld B, Rutqvist LE. Long-term effects of mammography screening: updated overview of the Swedish randomised trials. Lancet 2002;359:909-19.
 5. 5.
  Miller AB, To T, Baines CJ, Wall C. Canadian National Breast Screening Study-2: 13-year results of a randomized trial in women aged 50-59 years. J Natl Cancer Inst 2000;92:1490-9.
 6. 6.
  U.S. Preventive Services Task Force. Final recommendation statement. Breast cancer: screening. Rockville: U.S. Preventive Services Task Force, 2013. Geraadpleegd op 2 maart 2019.
 7. 7.
  Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev 2013;6:CD001877.
 8. 8.
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Nut van het bevolkingsonderzoek. Bilthoven: RIVM, 2012. Geraadpleegd op 26 februari 2019.
 9. 9.
  Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, Padwal RS, Tsuyuki RT, Varney J, et al. A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. BMJ 2006;333:15.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Verpleeghuisarts, epidemioloog en publicistTerneuzenNederland

Personalised recommendations