Advertisement

Jan van Esprijs 2019

  • Namens de jury
  • Henk van Weert
Nieuws

Samenvatting

Jan van Es was de eerste hoogleraar huisartsgeneeskunde. De naar hem vernoemde prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een aios in opleiding tot huisarts voor de beste CAT (Critically Appraised Topic). Een CAT is een snelle methode om evidentie uit de literatuur te gebruiken voor een probleem uit de dagelijkse praktijk. De voordelen van een CAT boven een systematisch literatuuroverzicht zijn - behalve de koppeling aan de praktijk- de compactheid en actualiteit.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Namens de jury
    • 1
  • Henk van Weert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations