Advertisement

Keuzestress en keuzehulp

  • Petra van Peet
Redactioneel

Samenvatting

‘Dokter, ik wil graag een PSA-test.’ Hoe vaak krijgt u die vraag op het spreekuur en hoe gaat u ermee aan de slag? In dit nummer vertelt Kremer over patiënten die zelf spontaan online de Option Grid ‘PSA test: yes or no?’ hadden ingevuld.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Petra van Peet
    • 1
  1. 1.Redactielid H&W

Personalised recommendations