Advertisement

App- en webtip Kleine Kwalen

  • Annet Sollie
  • Bart Timmers
Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Wie heeft het niet in de spreekkamer liggen: Kleine Kwalen in de huisartsenpraktijk. Dit boek bevat praktische informatie over veelvoorkomende klachten in de dagelijkse praktijk waarvoor vaak geen richtlijnen zijn. Er is nu ook een digitale versie (site en app) van dit boek beschikbaar en die is even waardevol.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Annet Sollie
    • 1
  • Bart Timmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations