Advertisement

“Gewoon huisartsgeneeskunde”

  • Tanja Veenstra
Interview
  • 4 Downloads

Samenvatting

“Via Twitter had ik contact met hem. Op een dag vroeg hij of ik medisch verantwoordelijk wilde zijn voor de mensen die in de elf steden gesponsord mee zouden zwemmen. Vanwege E. coli in het water kon dat helaas niet doorgaan. Intussen begon Maarten mij steeds meer vragen te stellen over de medische kant van de onderneming. Hoe kon hij zijn lichaamstemperatuur op peil houden? Hoe zat het met voeding? Dat soort vragen. Uiteindelijk wilde hij mij erbij als dokter die over zijn veiligheid waakte.”

Copyright information

© Huisarts Wetenschap 2019

Authors and Affiliations

  • Tanja Veenstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations