Advertisement

“Ik benader mijn werk als clubarts vanuit huisartsperspectief”

  • Tanja Veenstra
Interview
  • 1 Downloads

Samenvatting

“Het huidige medisch hoofd van Excelsior, John van Ochten, is een collega van me. Hij benaderde me voor die functie. Ik heb altijd affiniteit gehad met sport en heb in mijn jeugd zelf hoog gevoetbald bij Feyenoord en SVV (Schiedam). Daarnaast heb ik de kaderopleiding Bewegingsapparaat gedaan, daar sluit dit werk mooi op aan. Als kaderhuisarts heb ik bijvoorbeeld wetenschappelijke verdieping te bieden rond sportblessures en het omgaan met teamsport. Een belangrijke motivatie is ook dat het huisartsenvak er leuker en interessanter op wordt. Zo’n functie brengt afwisseling en is leerzaam.”

Copyright information

© Huisarts Wetenschap 2019

Authors and Affiliations

  • Tanja Veenstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations