Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 7, pp 33–35 | Cite as

Patellofemorale pijn: richting een optimaal beleid

  • Marienke van MiddelkoopEmail author
Beschouwing
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het patellofemorale pijnsyndroom, ook wel chondromalacie of ‘theaterknie’ genoemd, is een aandoening van de knie, die vooral vrouwelijke adolescenten en jongvolwassenen treft. Oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut is bewezen effectief. De pathogenese staat echter nog steeds ter discussie en de prognose van de aandoening is ongunstig. Wat is de optimale behandeling voor deze veelvoorkomende knieklacht?

Literatuur

  1. 1.
  2. 2.
    Van der Heijden RA, De Kanter JL, Bierma-Zeinstra SM, Verhaar JA, Van Veldhoven PL, Krestin GP, et al. Structural abnormalities on magnetic resonance imaging in patients with patellofemoral pain: a cross-sectional case-control study. Am J Sports Med 2016;44:2339-46.
  3. 3.
    Van der Heijden RA, Oei EH, Bron EE, Van Tiel J, Van Veldhoven PL, Klein S, et al. No difference on quantitative magnetic resonance imaging in patellofemoral cartilage composition between patients with patellofemoral pain and healthy controls. Am J Sports Med 2016;44:1172-8.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Universitair hoofddocentErasmus MC Universitair Medisch Centrum, afdeling HuisartsgeneeskundeRotterdamNederland

Personalised recommendations