Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 7, pp 60–62 | Cite as

Behandeling van fasciitis plantaris

  • Henk de VriesEmail author
Casuïstiek
  • 9 Downloads

Samenvatting

Huisartsen zien geregeld patiënten met hielpijn, die het ergst is wanneer ze een tijd niet gelopen hebben, bijvoorbeeld ’s morgens na het opstaan of na lang gezeten te hebben. Lichamelijk onderzoek volstaat om de diagnose fasciitis plantaris te stellen. Bewegen en rekoefeningen kunnen de klachten verminderen, net als verschillende hulpmiddelen. Meestal verdwijnen de klachten na enkele maanden.

Literatuur

  1. 1.
    Hoekstra JF, Gorter KJ, Louwerens JWK. Voetklachten. In: De Jongh TOH, De Vries H, Grundmeijer HGLM, Knottnerus BJ, redactie. Diagnostiek van alledaagse klachten. 4de ed. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2016.
  2. 2.
  3. 3.
    Buchbinder R. Plantar fasciitis. www.uptodate.com. Geraadpleegd in februari 2019.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.OnderzoekerAmsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations