Advertisement

Een pijnlijke pols na een val

 • Patrick KrastmanEmail author
Casuïstiek
 • 2 Downloads

Samenvatting

Polstrauma’s zijn een geregeld voorkomend probleem in de huisartsenpraktijk, maar komen niet aan de orde in de NHG-Standaard Hand- en polsklachten. Niet-onderkende schade aan botten, ligamenten of neurovasculair weefsel in de pols kan leiden tot blijvende functiebeperkingen, soms met grote gevolgen voor dagelijkse activiteiten, hobby en werk. Huisartsen zijn vaak de eersten die traumatische polsklachten beoordelen en behandelen.

LITERATUUR

 1. 1.
 2. 2.
  Peters-Veluthamaningal C, Willems W, Smeets JG, Van der Windt DA, Spies MN, Strackee SD, et al. NHG-Standaard Hand- en polsklachten. Huisarts Wet 2010:53:22-39.
 3. 3.
 4. 4.
  Spies-Dorgelo MN, Van der Windt DA, Prins AP, Uitdehaag BM, Van der Horst HE. Diagnosis and management of patients with hand and wrist problems in general practice. Eur J Gen Pract 2009;15:84-94.
 5. 5.
  Richtlijn distale radius fracturen. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2010.
 6. 6.
  Walenkamp MM, Rosenwasser MP, Goslings JC, Schep NW. A multicentre cross-sectional study to examine physicians’ ability to rule out a distal radius fracture based on clinical findings. Eur J Trauma Emerg Surg 2016;42:185-90.
 7. 7.
  van der Molen AB, Groothoff JW, Visser GJ, Robinson PH, Eisma WH. Time off work due to scaphoid fractures and other carpal injuries in The Netherlands in the period 1990 to 1993. J Hand Surg Br 1999;24:193-8.
 8. 8.
 9. 9.
  Beeres FJ, Rhemrev SJ, Hogervorst M, Den Hollander P, Jukema GN. Scafoïdfracturen: diagnostiek en therapie. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151:742-7.
 10. 10.
  Yin ZG, Zhang JB, Kan SL, Wang XG. Diagnosing suspected scaphoid fractures: a systematic review and meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2010 Mar;468(3):723-34.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
  Mallee WH, Henny EP, Van Dijk CN, Kamminga SP, Van Enst WA, Kloen P. Clinical diagnostic evaluation for scaphoid fractures: a systematic review and meta-analysis. J Hand Surg Am 2014;39:1683-91.
 14. 14.
  Dias J, Kantharuban S, Treatment of scaphoid fractures: European approaches. Hand Clin 2017;33:501-9.
 15. 15.
  Ranzenberger LR; Carter KR. Lunotriquetral instability [internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018. http://knowledge.statpearls.com/chapter/radiology-musculoskeletal/24524, geraadpleegd mei 2019.
 16. 16.
  Roberts C, Porter M, Wines AP, Shadbolt B. The association of scapho-trapezio-trapezoid osteoarthrosis and scapholunate dissociation. Hand Surg 2006;11:135-41.
 17. 17.
 18. 18.
  Garcia-Elias M. The treatment of wrist instability. J Bone Joint Surg Br 1997;79: 684-90.
 19. 19.
  Watson HK, Ashmead D 4th, Makhlouf MV. Examination of the scaphoid. J Hand Surg Am 1988;13:657-60.

Copyright information

© Huisarts Wetenschap 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Kaderhuisarts bewegingsapparaat, afdeling HuisartsgeneeskundeErasmus Medisch CentrumRotterdamNederland

Personalised recommendations