Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 7, pp 53–55 | Cite as

Zorgsubstitutie door consultatie kaderhuisarts bewegingsapparaat

 • Ramon OttenheijmEmail author
 • Ad de Boer
 • Jan-Waling Huisman
 • Walter Reichert
Implementatie
 • 10 Downloads

Samenvatting

Huisartsen zien dagelijks patiënten met klachten van het bewegingsapparaat op hun spreekuur, die ze voor diagnostiek of behandeling vaak naar de orthopeed verwijzen. Het merendeel van de verwezen patiënten hoeft echter niet te worden geopereerd. Substitutie van zorg naar de kaderhuisarts bewegingsapparaat kan in dergelijke gevallen onnodige verwijzing voorkomen en de zorgkosten verlagen. Zo komt de juiste zorg op de juiste plaats terecht.

Literatuur

 1. 1.
  Van der Linden MW, Westert GP, De Bakker DH, Schellevis FG. Tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk: klachten en aandoeningen in de bevolking en in de huisartspraktijk. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2004.
 2. 2.
  Flinterman L, Nielen M, Verberne L, Kroneman M, Davids R, Winckers M, et al. Zorg door de huisarts. Jaarcijfers 2016 en trendcijfers 2011-2016. Utrecht/Bilthoven: NIVEL/RIVM, 2017.
 3. 3.
  Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek R. De juiste zorg op de juiste plek. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 • Ramon Ottenheijm
  • 1
  Email author
 • Ad de Boer
  • 2
 • Jan-Waling Huisman
  • 3
 • Walter Reichert
  • 4
 1. 1.Kaderhuisarts bewegingsapparaatHuisartsenpraktijk GeulleGeulleNederland
 2. 2.Kaderhuisarts bewegingsapparaatHuisartsenpraktijk VlaslantValkenswaardNederland
 3. 3.Kaderhuisarts bewegingsapparaatPraktijk Blok & HuismanHarlingenNederland
 4. 4.Kaderhuisarts bewegingsapparaatKERN, Huisartsenpraktijk Reichert, Reichert-Ronda en Dellen-KosterDuivenNederland

Personalised recommendations