Advertisement

Kinderen met koorts

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 10 Downloads

Samenvatting

Uit het onderzoek van Peetoom et al. blijkt dat 73,2% van de kinderen op kinderdagverblijven met koorts of infectieklachten niet naar de huisarts gaat.

Literatuur

  1. De Bont EG, Dinant GJ, Elshout G, Van Well GT, Francis NA, Winkens B, Cals JW. Een boekje brengt verbetering. Minder antibiotica bij kinderen met koorts op de HAP. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0134-7.
  2. Peetoom KK, Crutzen RM, Dinant GJ, Cals JW. Kinderen met koorts gaan niet zo vaak naar de dokter. Huisarts Wet 2019;62:DOI:10.1007/s12445-019-0119-6.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations