Advertisement

Strijd in de medische arena

  • Sjoerd Hobma
Nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Dit boek gaat over veranderingen in de geneeskunde en hindernissen en ergernissen die dokters tegenkomen. Het appelleert aan het gevoel dat we graag ons vak beoefenen, maar dat dit om allerlei redenen steeds minder gaat op de manier zoals we willen. Een grote groep bekende en minder bekende auteurs bespreekt de oorzaken in losse hoofdstukken. De inhoud varieert van klinisch-epidemiologische benaderingen tot filosofische overpeinzingen. Sommige verhalen zijn al eerder verteld, sommige zijn nieuw of verdiepend. Dat is de sterke en tegelijk de zwakke kant van dit boek. Het is afwisselend en interessant, je kunt het gerust wegleggen en af en toe een hoofdstukje lezen. Maar de lezer die echt wil nadenken over hoe het anders moet mist aan het eind een analyse waarmee je ook verder kunt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sjoerd Hobma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations