Advertisement

Microspirometrie verbetert de diagnostiek bij COPD

 • Tjard SchermerEmail author
 • Robbert Behr
 • Joke Grootens
 • Riet Cretier
 • Reinier Akkermans
 • Joke Denis
 • Patrick Poels
 • Lisette van den Bemt
Onderzoek
 • 3 Downloads

Samenvatting

Inleiding Wanneer personen met een COPD-risicoprofiel op het spreekuur komen vanwege luchtwegklachten, biedt het reguliere consult geen ruimte voor een lege artis uitgevoerde spirometrietest. Maar microspirometrie met behulp van een eenvoudige handspirometer kan dan wel een indruk geven van de aan- of afwezigheid van COPD. Doel van dit onderzoek was het effect na te gaan van microspirometrie op het diagnostische traject.

Methode In een clustergerandomiseerd experiment ontvingen 36 huisartsen in tien praktijken handspirometers en een instructie over microspirometrie. Zij includeerden huidige of voormalige rokers ≥ 50 jaar die hen consulteerden met luchtwegklachten, en lieten de deelnemers tijdens het consult een microspirometrietest doen. Bij een afwijkende uitslag volgde een volledige diagnostische spirometrietest. Een controlegroep van 52 huisartsen in elf praktijken bood gebruikelijke zorg. Alle huisartsen hielden gedurende een half jaar verzamellijsten bij van de geïncludeerde patiënten. Uitkomstmaat was een in het medisch dossier gedocumenteerde conclusie over de aan- of afwezigheid van COPD binnen drie maanden na het aanvangsconsult.

Resultaten In totaal bestudeerden we 416 personen met mogelijk ongediagnosticeerd COPD. In de interventiegroep vonden we bij 77% van de deelnemers op de verzamellijsten een diagnostische conclusie in het dossier, in de controlegroep bij 44% (oddsratio (OR) 4,3; 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,6 tot 11,5).

Conclusie Gebruik van een microspirometer bij personen met een COPD-risicoprofiel die hun huisarts consulteren vanwege luchtwegklachten vergroot de kans dat de aan- of afwezigheid van COPD drie maanden later is gedocumenteerd in het medisch dossier.

Literatuur

 1. 1.
  Snoeck-Stroband JB, Schermer TRJ, Van Schayck CP, Muris JW, Van der Molen T, In ’t Veen JCCM, et al. NHG-Standaard COPD (derde herziening). Huisarts Wet 2015;58:198-211.
 2. 2.
 3. 3.
  Walker PP, Mitchell P, Diamantea F, Warburton CJ, Davies L. Effect of primary care spirometry on the diagnosis and management of COPD. Eur Respir J 2006;28:945-52.
 4. 4.
  Salinas GD, Williamson JC, Kalhan R, Thomashow B, Scheckermann JL, Walsh J, et al. Barriers to adherence to chronic obstructive pulmonary disease guidelines by primary care physicians. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2011;6:171-9.
 5. 5.
  Bednarek M, Maciejewski J, Wozniak M, Kuca P, Zielinski J. Prevalence, severity and underdiagnosis of COPD in the primary care setting. Thorax 2008;63:402-7.
 6. 6.
 7. 7.
  Vandevoorde J, Verbanck S, Schuermans D, Kartounian J, Vincken W. FEV1/FEV6 and FEV6 as an alternative for FEV1/FVC and FVC in the spirometric detection of airway obstruction and restriction. Chest 2005;127:1560-4.
 8. 8.
  Van den Bemt L, Wouters BC, Grootens J, Denis J, Poels PJ, Schermer TR. Diagnostic accuracy of pre-bronchodilator FEV1/FEV6 from microspirometry to detect airflow obstruction in primary care: a randomised cross-sectional study. NPJ Prim Care Respir Med 2014;24:14033.
 9. 9.
  Frith P, Crockett A, Beilby J, Marshall D, Attewell R, Ratnanesan A, et al. Simplified COPD screening: validation of the PiKo-6(R) in primary care. Prim Care Respir J 2011;20:190-8.
 10. 10.
  Thorn J, Tilling B, Lisspers K, Jorgensen L, Stenling A, Stratelis G. Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Prim Care Respir J 2012;21:159-66.
 11. 11.
  Miravitlles M, Andreu I, Romero Y, Sitjar S, Altes A, Anton E. Difficulties in differential diagnosis of COPD and asthma in primary care. Br J Gen Pract 2012;62:e68-75.
 12. 12.
  Vitalograph COPD-6 user training manual. Ennis (Ireland): Vitalograph, 2007. https://vitalograph.com, geraadpleegd februari 2009.
 13. 13.
  Smeele IJ, Van Weel C, Van Schayck CP, Van der Molen T, Thoonen B, Schermer T, et al. NHG-Standaard COPD (tweede herziening). Huisarts Wet 2007;50:362-79.Google Scholar
 14. 14.
 15. 15.
  Dirven JA, Tange HJ, Muris JW, Van Haaren KM, Vink G, Van Schayck OC. Early detection of COPD in general practice: implementation, workload and socioeconomic status. A mixed methods observational study. Prim Care Respir J 2013;22:338-43.
 16. 16.
  Sichletidis L, Spyratos D, Papaioannou M, Chloros D, Tsiotsios A, Tsagaraki V, et al. A combination of the IPAG questionnaire and PiKo-6(R) flow meter is a valuable screening tool for COPD in the primary care setting. Prim Care Respir J 2011;20:184-9.
 17. 17.
  Llordés M, Zurdo E, Jaén Á, Vázquez I, Pastrana L, Miravitlles M. Which is the best screening strategy for COPD among smokers in primary care? COPD 2017;14:43-51.
 18. 18.
  Kim JK, Lee CM, Park JY, Kim JH, Park SH, Jang SH, et al. Active case finding strategy for chronic obstructive pulmonary disease with handheld spirometry. Medicine 2016;95:e5683.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Tjard Schermer
  • 1
  Email author
 • Robbert Behr
  • 5
 • Joke Grootens
  • 2
 • Riet Cretier
  • 2
 • Reinier Akkermans
  • 3
 • Joke Denis
  • 6
 • Patrick Poels
  • 7
 • Lisette van den Bemt
  • 4
 1. 1.Senior onderzoeker, afdeling Eerstelijnsgeneeskundeuniversitair hoofddocentRadboudumc NijmegenNederland
 2. 2.Onderzoeksmedewerkerafdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumc NijmegenNederland
 3. 3.Statisticusafdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumc NijmegenNederland
 4. 4.Senior onderzoekerafdeling EerstelijnsgeneeskundeRadboudumc NijmegenNederland
 5. 5.HuisartsOCE NijmegenNijmegenNederland
 6. 6.SHL Diagnostisch CentrumBredaNederland
 7. 7.HuisartsHuisartsenpraktijk Bles en PoelsHuissenNederland

Personalised recommendations