Advertisement

Nazorg bij darmkanker en samenwerking met de tweede lijn

 • Anne van Leeuwen
 • Jan Wind
 • Henk van Weert
 • Vrony de Wolff
 • Kristel van AsseltEmail author
Onderzoek

Samenvatting

Inleiding Huisartsen en specialisten in Brielle organiseren nazorg in de eerste lijn voor patiënten die behandeld zijn voor kanker. Maandelijkse oncologiebijeenkomsten maken deel uit van het project. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen van huisartsen die nazorg leveren aan patiënten met darmkanker.

Methode Een kwalitatief interviewonderzoek met huisartsen.

Resultaten De bijeenkomsten met huisartsen en medisch specialisten vervullen een belangrijke rol in de communicatie en scholing. Doordat huisartsen beter op de hoogte zijn van het traject van diagnostiek tot overdracht, ervaren zij dat hun band met de patiënt verbetert. Laagdrempelig contact met de specialist maakt terugverwijzen makkelijker. De huisartsen zien de nazorg bij de kankerpatiënt als een gedeelde verantwoordelijkheid. Preventieve zorg, zoals veranderen van leefstijl bij darmkankerpatiënten, is geen gemeengoed.

Conclusie Huisartsen en specialisten zijn in staat om nazorg bij darmkanker te organiseren met behulp van gezamenlijke oncologiebijeenkomsten.

Literatuur

 1. 1.
  Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding. Nazorg bij kanker: de rol van de eerste lijn. Den Haag: KWF Kankerbestrijding; 2011.
 2. 2.
  Gezondheidsraad. Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen. Publicatienr. 2007/10. Den Haag: Gezondheidsraad; 2007.
 3. 3.
  Wind J, Duineveld LA, Van der Heijden RP, Van Asselt KM, Bemelman WA, Van Weert HC. Follow-up after colon cancer treatment in the Netherlands; a survey of patients, GPs, and colorectal surgeons. Eur J Surg Oncol 2013;39:837-43.
 4. 4.
  Lewis RA, Neal RD, Williams NH, France B, Hendry M, Russell D, et al. Follow-up of cancer in primary care versus secondary care: systematic review. Br J Gen Pract 2009;59:e234-47.
 5. 5.
  Augestad KM, Norum J, Dehof S, Aspevik R, Ringberg U, Nestvold T, et al. Cost-effectiveness and quality of life in surgeon versus general practitioner-organised colon cancer surveillance: a randomised controlled trial. BMJ Open 2013;3:e002391.
 6. 6.
  Wattchow DA, Weller DP, Esterman A, Pilotto LS, McGorm K, Hammett Z, et al. General practice vs surgical-based follow-up for patients with colon cancer: randomised controlled trial. Br J Cancer 2006;94:1116-21.
 7. 7.
  Lawrence RA, McLoone JK, Wakefield CE, Cohn RJ. Primary care physicians’ perspectives of their role in cancer care: a systematic review. J Gen Intern Med 2016;31:1222-36.
 8. 8.
  Meiklejohn JA, Mimery A, Martin JH, Bailie R, Garvey G, Walpole ET, et al. The role of the GP in follow-up cancer care: a systematic literature review. J Cancer Surviv 2016;10:990-1011.
 9. 9.
  Dossett LA, Hudson JN, Morris AM, Lee MC, Roetzheim RG, Fetters MD, et al. The primary care provider (PCP)-cancer specialist relationship: a systematic review and mixed-methods meta-synthesis. CA Cancer J Clin 2017;67:156-69.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Anne van Leeuwen
  • 1
 • Jan Wind
  • 2
 • Henk van Weert
  • 3
 • Vrony de Wolff
  • 2
 • Kristel van Asselt
  • 4
  Email author
 1. 1.CoassistentAmsterdam UMC, locatie AMC, Afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 2. 2.Huisarts en onderzoekerAmsterdam UMC, locatie AMC, Afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 3. 3.Huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskundeAmsterdam UMC, locatie AMC, Afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 4. 4.HuisartsHuisartsengroep BrielleBrielleNederland

Personalised recommendations