Advertisement

De griepprik: dat kan beter

 • Ted van Essen
Opinie

Samenvatting

Na de publicatie van de NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie in 1993 steeg de vaccinatiegraad onder risicopatiënten tot 77%. Inmiddels is de vaccinatiegraad gezakt naar 50%. Oorzaken lijken de aanhoudende discussie over de effectiviteit van het vaccin en de achterblijvende innovatie van het vaccinatieprogramma. Elders zijn er talloze innovaties in de griepvaccinatie geweest, die aan Nederland zijn voorbijgegaan. We zullen het programma moeten aanpassen.

Literatuur

 1. 1.
  Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Kamerbrief Verder met vaccineren. 19-11-2018.
 2. 2.
  Bremmer D. Sterftecijfers schieten omhoog door griep en kou. Algemeen Dagblad 1-3-2018.
 3. 3.
 4. 4.
  Govaert TM, Thijs CT, Masurel N, Sprenger MJ, Dinant GJ, Knottnerus JA. The efficacy of influenza vaccination in elderly individuals. A randomized double-blind placebo-controlled trial. JAMA 1994;272:1661-5.
 5. 5.
  Beyer WE, McElhaney J, Smith DJ, Monto AS, Nguyen-Van-Tam JS, Osterhaus AD. Cochrane re-arranged: support for policies to vaccinate elderly people against influenza. Vaccine 2013;31:6030-3.
 6. 6.
  Belongia EA, Simpson MD, King JP, Sundaram ME, Kelley NS, Osterholm MT, et al. Variable influenza vaccine effectiveness by subtype: a systematic review and meta-analysis of test-negative design studies. Lancet Infect Dis 2016;16:942-51.
 7. 7.
  Backer JA, Wallinga J, Meijer A, Donker GA, Van der Hoek W, Van Boven M. The impact of influenza vaccination on infection, hospitalisation and mortality in the Netherlands between 2003 and 2015. Epidemics 2018;pii:S1755-4365(17)30189-5.
 8. 8.
 9. 9.
  World Health Organization. Vaccines against influenza. WHO position paper – November 2012. Weekly Epidemiological Record 2012:87:461-76.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
  DiazGranados CA, Dunning AJ, Kimmel M, Kirby D, Treanor J, Collins A, et al. Efficacy of high-dose versus standard-dose influenza vaccine in older adults. N Engl J Med 2014;371:635-45.
 13. 13.
  Verhees RAF, Dondorp W, Thijs C, Dinant GJ, Knottnerus A. Effect influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen. Is placebo-gecontroleerd onderzoek hiernaar ethisch te rechtvaardigen? Ned Tijdschr Geneeskd 2018;162:D3177.
 14. 14.
  Ekkelenkamp MB, Van Werkhoven CH, Bruijning-Verhagen PCJ, Bonten MJM. Een trial naar het effect van influenzavaccinatie bij ouderen. Ethisch, uitvoerbaar en hard nodig. Ned Tijdschr Geneeskd 2018;162:D3285.
 15. 15.
  Public Health England. Seasonal influenza vaccine uptake in GP patients: winter season 2016 to 2017. London: PHE Publications, 2017:15.
 16. 16.
 17. 17.
  Caini S, Andrade W, Badur S, Balmaseda A, Barakat A, Bella A, et al. Temporal patterns of influenza A and B in tropical and temperate countries: what are the lessons for influenza vaccination? PLoS One 2016;11:e0152310.
 18. 18.
 19. 19.
  Van den Brink R. Zorgmedewerkers halen vaker griepprik, maar vaccinatiegraad blijft laag. Nos.nl. Geraadpleegd 25 januari 2019.
 20. 20.
  Van Delden JJ, Ashcroft R, Dawson A, Marckmann G, Upshur R, Verweij MF. The ethics of mandatory vaccination against influenza for health care workers. Vaccine 2008;26:5562-6.
 21. 21.
  Van Essen GA, Bueving HJ, Voordouw ACG, Berg HF, Van der Laan JR, Van Lidth de Jeude CP, et al. NHG-Standaard Influenza en influenzavaccinatie (eerste herziening). In: Wiersma Tj, Boukes FS, Geijter RMM, Goudswaard AN (redactie). NHG-Standaarden voor de huisarts editie 2010. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2010:995-1013.Google Scholar
 22. 22.
  Sprenger MJW, Masurel N. Influenzavaccinatie en de Postbus 51-campagne. Ned Tijdschr Geneeskd 1992;136:1968-70.
 23. 23.
  Van Essen GA, Sorgedrager YCG, Salemink GW, Govaert ThME, Van den Hoogen JPH, Van der Laan JR. Influenza en influenzavaccinatie. NHG-Standaard. Huisarts Wet 1993;36:342-6.
 24. 24.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 • Ted van Essen
  • 1
 1. 1.Huisarts n.pAmersfoortNederland

Personalised recommendations