Advertisement

Vroege symptomen van dementie herkennen

 • Susan Jongstra
 • Willem van Gool
 • Eric Moll van Charante
 • Jan-Willem van Dalen
 • Lisa Eurelings
 • Edo Richard
 • Suzanne LigthartEmail author
Onderzoek
 • 6 Downloads

Samenvatting

Inleiding De vaak gebruikte Mini-Mental State Examination (MMSE) is weinig sensitief voor het herkennen van vroege symptomen van dementie. Mogelijk kan het toevoegen van de korte Visual Association Test (VAT) de voorspellende waarde van de MMSE voor dementie verbeteren.

Methode De onderzoekers analyseerden gegevens van 2690 deelnemers (70 tot 78 jaar) uit het preDIVA-onderzoek. Ze keken hoe MMSE-scores na twee jaar waren veranderd en wat de aanvullende waarde is van de VAT (zes associatieplaatjes), gescoord als perfect of imperfect. Met logistische regressie analyseerden ze de voorspellende waarde van deze tests voor de diagnose dementie in de daaropvolgende vier tot zes jaar.

Resultaten Deelnemers met een daling van 2 MMSE-punten of meer hadden een oddsratio (OR) van 3,6 (95%-BI 2,5 tot 5,0) voor het ontwikkelen van dementie. Bij deelnemers die ook een imperfecte VAT hadden, steeg de OR naar 9,6 (95%-BI 5,9 tot 15,4). Bij de combinatie van een daling van 2 tot 3 punten op de MMSE en een perfecte VAT was het risico op dementie niet verhoogd.

Conclusie De VAT geeft een substantiële verbetering van de voorspellende waarde van een kleine daling op de MMSE voor dementie. Deze eenvoudige test kan de huisarts helpen om onderscheid te maken tussen ouderen van wie de cognitieve vermogens extra aandacht behoeven en degenen bij wie geruststelling voldoet.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
  Baruch N, Allan CL, Cundell M, Clark S, Murray B. Promoting early dementia diagnosis: a video designed by patients, for patients. Int Psychogeriatr 2016;29:863-7.
 3. 3.
 4. 4.
  Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. ‘Mini-mental state’. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975;12:189-98.
 5. 5.
 6. 6.
  Kopecek M, Bezdicek O, Sulc Z, Lukavsky J, Stepankova H. Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination reliable change indices in healthy older adults. Int J Geriatr Psychiatry 2017;32:868-75.
 7. 7.
  Hensel A, Luck T, Luppa M, Glaesmer H, Angermeyer MC, Riedel-Heller SG. Does a reliable decline in Mini Mental State Examination total score predict dementia? Diagnostic accuracy of two reliable change indices. Dement Geriatr Cogn Disord 2009;27:50-8.
 8. 8.
  Stein J, Luppa M, Maier W, Wagner M, Wolfsgruber S, Scherer M, et al. Assessing cognitive changes in the elderly: reliable change indices for the Mini-Mental State Examination. Acta Psychiatr Scand 2012;126:208-18.
 9. 9.
  Lindeboom J, Schmand B, Tulner L, Walstra G, Jonker C. Visual association test to detect early dementia of the Alzheimer type. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2002;73:126-33.
 10. 10.
  Fuchs A, Wiese B, Altiner A, Wollny A, Pentzek M. Cued recall and other cognitive tasks to facilitate dementia recognition in primary care. J Am Geriatr Soc 2012;60:130-5.
 11. 11.
  Moll van Charante EP, Richard E, Eurelings LS, Van Dalen JW, Ligthart SA, Van Bussel EF, et al. Effectiveness of a 6-year multidomain vascular care intervention to prevent dementia (preDIVA): a cluster-randomised controlled trial. Lancet 2016;388:797-805.
 12. 12.
  Moll van Charante EP, Richard E, Eurelings LS, Van Dalen JW, Ligthart SA, Van Bussel EF, et al. Is dementie te voorkomen door intensieve vaatzorg? Ned Tijdschr Geneeskd 2017;161:D1184.
 13. 13.
  Kok RM, Verhey FRJ. Dutch translation of the Mini Mental State Examination (2002). Op basis van Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR, 1975 (zie literatuurverwijzing 4, Folstein et al, 1975).
 14. 14.
  Janssen J, Koekkoek P, Moll van Charante E, Kappelle J, Biessels GJ, Rutten G. Hoe weet je of cognitieve stoornissen waarschijnlijk zijn? Huisarts Wet 2018;61:14-7.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

 • Susan Jongstra
  • 1
 • Willem van Gool
  • 2
 • Eric Moll van Charante
  • 3
 • Jan-Willem van Dalen
  • 4
 • Lisa Eurelings
  • 5
 • Edo Richard
  • 6
 • Suzanne Ligthart
  • 7
  Email author
 1. 1.Neuroloog i.o.Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling NeurologieAmsterdamNederland
 2. 2.NeuroloogAmsterdam UMC, locatie AMC, afdeling NeurologieAmsterdamNederland
 3. 3.Huisarts-onderzoekerAfdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 4. 4.OnderzoekerAmsterdam UMC, locatie AMC, afdeling NeurologieAmsterdamNederland
 5. 5.Arts-onderzoekerAmsterdam UMC, locatie AMC, afdeling NeurologieAmsterdamNederland
 6. 6.NeuroloogRadboud UMC, afdeling Neurologie/Donders InstituutNijmegenNederland
 7. 7.HuisartsAfdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations