Advertisement

De mens centraal en niet de ziekte

  • Ron Glotzbach
Article
  • 8 Downloads

Samenvatting

In Positieve psychiatrie staat de mens centraal, en niet de ziekte. De focus ligt dan zowel op de klachten als op de krachten. Aan de hand van verhalen, toepassingen en casuïstiek bespreken de auteurs deze vorm van psychiatrie. Hun aanpak is ook aantrekkelijk voor huisartsen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Ron Glotzbach
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations