Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 61–61 | Cite as

Apptip Risico inschatten op erfelijke kanker

  • Annet Sollie
  • Bart Timmers
Nieuws
  • 3 Downloads

Samenvatting

De app Risico Erfelijk Kanker is ontwikkeld door Radboud Universiteit Nijmegen. Huisartsen kunnen via een aantal meerkeuzevragen snel bepalen of hun patiënt of diens familie een verhoogd risico heeft op kanker. Heeft een patiënt vragen over kanker in de familie, bijvoorbeeld een nieuwe patiënt met een tante die darmkanker kreeg op jonge leeftijd, dan biedt deze app uitkomst. U hoeft niet meer te zoeken in de NHG-richtlijnen of opwww.oncoline.nl.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Annet Sollie
    • 1
  • Bart Timmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations