Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 58–58 | Cite as

Discussie behandeling bekkengordelpijn

  • Jan Mens
Ingezonden
  • 8 Downloads

Samenvatting

De Jongh en Pol zijn in hun artikel terughoudend met het gebruik van een bekkenband omdat “…het nut daarvan in de meeste onderzoeken niet kon worden aangetoond.” Ze verwijzen daarbij naar acht publicaties die deels niet gaan over bekkenbanden en deels verwijzen naar elkaar. Naar mijn weten zijn er vijf vergelijkende onderzoeken gedaan.1-5

Literatuur

  1. 1.
    Bertuit J, Van Lint CE, Rooze M, Feipel V. Pregnancy and pelvic girdle pain: Analysis of pelvic belt on pain. J Clin Nurs 2018;27(1-2):e129-37. DOI: 10.1111/jocn.13888.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Jan Mens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations