Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 59–59 | Cite as

Het pillenprobleem is overal

  • Monique Verduijn
Nieuws
  • 14 Downloads

Samenvatting

Dit vlot leesbare boek gaat over de werkwijze van de farmaceutische industrie en de ontwikkeling en toelating van medicijnen tot de markt. Het is bedoeld voor artsen, patiënten en journalisten.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Monique Verduijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations