Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 54–54 | Cite as

Ivermectine of permetrine bij scabiës

  • Marcel SlockersEmail author
Nieuws
  • 2 Downloads

Samenvatting

Voor de behandeling van scabiës blijkt er weinig verschil in effectiviteit tussen ivermectine en permetrine, zo blijkt uit een Cochrane-review. Alleen permetrine wordt vergoed uit het basispakket. Preventie van scabiës door hygiënemaatregelen en armoedebestrijding verdient meer aandacht.

Literatuur

  1. 1.
    Rosumeck S, Nast A, Dressler C. Ivermectin and permethrin for treating scabies. Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD012994.Google Scholar
  2. 2.
    Slockers M, Van Laere I, Van den Muijsenbergh M. Gezondheidsproblemen bij daklozen. Huisarts Wet 2017;60:360-3.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Huisarts-straatdokter (tevens tehuis voor daklozen CVD Havenzicht, Rotterdam)Gezondheidscentrum DWL-de EschRotterdamNederland

Personalised recommendations