Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 6–11 | Cite as

Behandeling subklinische hypothyreoïdie heeft weinig zin

  • Vincent van Vugt
Nieuws
  • 51 Downloads

Samenvatting

Behandeling van subklinische hypothyreoïdie bij niet-zwangere patiënten vermindert de klachten niet en zorgt evenmin voor een betere kwaliteit van leven.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  • Vincent van Vugt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations