Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 37–37 | Cite as

Specula steriel verpakken

  • Masja LoogmanEmail author
  • Margriet Bouma
Opinie
  • 1 Downloads

Samenvatting

De Richtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk adviseert om specula te steriliseren. Dit is nodig om virussen zoals HPV te elimineren en dit is eveneens opgenomen in de set minimumnormen die bij deze richtlijn hoort. Ook wordt aangeraden om specula bij voorkeur verpakt te bewaren, maar dit is geen hard advies en dit is ook niet opgenomen in de minimumnormen. Door specula verpakt te bewaren is het wel duidelijk welke specula het sterilisatieproces hebben doorlopen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Wetenschappelijk medewerker en huisarts, Afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland
  2. 2.Senior wetenschappelijk medewerker en huisarts n.p., Afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland

Personalised recommendations