Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 28–30 | Cite as

Klasien Horstman: “Prima als huisartsen aan preventie doen, als het de relatie met de patiënt maar niet beschadigt”

  • Sjoerd Hobma
Interview
  • 31 Downloads

Samenvatting

Zijn preventie en wijkzorg taken voor de huisarts? En zo ja, hoe moeten we dat doen? Ik sprak hierover met Klasien Horstman, hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg. “Met de kennis uit de praktijk hebben huisartsen goud in handen, waar veel meer mee gedaan kan worden als ze hun verhaal daarover kwijt kunnen aan andere professionals. En als ze oppassen dat de relatie met de patiënt goed blijft.”

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

  • Sjoerd Hobma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations