Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 46–52 | Cite as

Farmacotherapie bij patiënten met een verminderde nierfunctie

 • Willemijn EppengaEmail author
 • Cornelis Kramers
 • Hieronymus Derijks
 • Michel Wensing
 • Jack Wetzels
 • Peter de Smet
Nascholing
 • 12 Downloads

Samenvatting

De geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) is een belangrijk onderdeel van medicamenteus therapiemanagement bij patiënten met een verminderde nierfunctie. Als de patiënt met een verminderde nierfunctie een geneesmiddel nodig heeft, kan een niet-renaal uitgescheiden middel een effectief en veiliger alternatief vormen voor een renaal uitgescheiden geneesmiddel. Wanneer toch een renaal uitgescheiden geneesmiddel nodig is, zult u eerst moeten nagaan of de eGFR een realistische weergave is van de nierfunctie. Daarna bepaalt u de dosering van het geneesmiddel in relatie tot: 1) het therapeutisch venster van het geneesmiddel, 2) de snelheid waarmee het doel van de farmacotherapie bereikt dient te worden en 3) de mogelijkheid tot het monitoren van bijwerkingen en de effectiviteit. Deze overwegingen zijn ook van belang bij chronische farmacotherapie, waarbij u de dosering in de loop van de tijd gradueel moet aanpassen aan de afname van de nierfunctie. Bij geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte moet u bij voorkeur een lagere dosering voorschrijven als de indicatie dat toelaat.

Literatuur

 1. 1.
  Helldén A, Bergman U, Von Euler M, Hentschke M, Odar-Cederlof I, Ohlen G. Adverse drug reactions and impaired renal function in elderly patients admitted to the emergency department: a retrospective study. Drugs Aging 2009;26:595-606.
 2. 2.
  Leendertse AJ, Van Dijk EA, De Smet PA, Egberts TC, Van den Bemt PM. Contribution of renal impairment to potentially preventable medication-related hospital admissions. Ann Pharmacother 2010;46:625-33.
 3. 3.
  NHG-werkgroep Chronische nierschade. NHG-Standaard Chronische nierschade. Huisarts Wet 2018;61(4):50-60.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Willemijn Eppenga
  • 1
  • 2
  Email author
 • Cornelis Kramers
  • 3
 • Hieronymus Derijks
  • 4
  • 5
 • Michel Wensing
  • 6
 • Jack Wetzels
  • 7
 • Peter de Smet
  • 8
  • 9
 1. 1.ZiekenhuisapothekerRadboudumc, IQ healthcareNijmegenNederland
 2. 2.ICT-apothekerCanisius Wilhelmina Ziekenhuis, afdeling Klinische farmacieNijmegenNederland
 3. 3.Internist, klinisch farmacoloogRadboudumc, afdeling Interne GeneeskundeNijmegenNederland
 4. 4.Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloogZANOB apotheek’s-HertogenboschNederland
 5. 5.Klinisch onderzoekerRadboudumc, afdeling FarmacieNijmegenNederland
 6. 6.Hoogleraar gezondheidszorgonderzoekRadboudumc, IQ healthcareNijmegenNederland
 7. 7.NefroloogRadboudumc, afdeling NierziektenNijmegenNederland
 8. 8.Bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorgRadboudumc, IQ healthcareNijmegenNederland
 9. 9.Bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de farmaceutische patiëntenzorgRadboudumc, afdeling FarmacieNijmegenNederland

Personalised recommendations