Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 38–41 | Cite as

Wat de huisarts moet weten over de HPV-vaccinatie

 • Joyce NouwensEmail author
 • Doreth Teunissen
 • Toine Lagro-Janssen
Nascholing
 • 59 Downloads

Samenvatting

Al bijna tien jaar krijgen twaalfjarige meisjes in Nederland de HPV-vaccinatie aangeboden ter preventie van het cervixcarcinoom. De vaccinatiegraad voor HPV is nog steeds aanzienlijk lager vergeleken met de andere vaccinaties in het rijksvaccinatieprogramma. Zijn er goede redenen voor de terughoudendheid onder ouders en meisjes? De huidige HPV-vaccinaties zijn immers veilige en effectieve vaccins tegen de meest voorkomende hoogrisico-HPV-subtypes die een rol spelen bij het ontstaan van diverse HPV-gerelateerde carcinomen van de huid en slijmvliezen. De HPV-vaccinatie laat een blijvende immuniteit zien na acht tot negen jaar, die nog niet afneemt. Er is tevens sprake van kruisbescherming tegen enkele andere hoogrisicosubtypes. Bij een hogere vaccinatiegraad is er bovendien sprake van een collectieve immuniteit voor de verschillende subtypes van HPV. De vaccinatie is kosteneffectiever als iemand nog niet seksueel actief is geweest, maar heeft ook in de seksueel actieve groep een beschermende werking.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
  Van Lier EA, Geraedts JLE, Oomen PJ, Giesbers H, Van Vliet JA, Drijfhout IH et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding, 2018.
 3. 3.
  Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM). Lagere opkomst HPV-vaccinaties. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum Infectieziektebestrijding. www.rivm.nl. Geraadpleegd september 2018.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Joyce Nouwens
  • 1
  Email author
 • Doreth Teunissen
  • 2
 • Toine Lagro-Janssen
  • 3
 1. 1.Kaderhuisarts urogynaecologieHuisartsenpraktijk Jongsma-NouwensOosterhoutNederland
 2. 2.Kaderhuisarts urogynaecologieVrouwenstudies Medische Wetenschappen, ELG, RadboudumcNijmegenNederland
 3. 3.Emeritus hoogleraar Vrouwenstudies Medische WetenschappenVrouwenstudies Medische Wetenschappen, ELG, RadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations