Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 17–23 | Cite as

Milde tot matige nierschade

Kennis, gedachten en ervaringen van patiënten
 • Carola van DiptenEmail author
 • Wim de Grauw
 • Nynke Scherpbier-de Haan
 • Marianne Dees
Onderzoek
 • 69 Downloads

Samenvatting

Inleiding Leven met chronische nierschade vraagt zelfmanagement en dus kennis over de aandoening, maar veel patiënten hebben vermoedelijk onvoldoende kennis. De onderzoekers gingen na welke kennis, gedachten en ervaringen patiënten met nierschade hebben, en hoe zij de informatievoorziening over chronische nierschade beleven.

Methode Interviews met patiënten met milde tot matige nierschade die in behandeling zijn bij hun huisarts.

Resultaten In 21 interviews kwamen vier thema’s naar voren: kennis over nierschade, omgaan met angst, voorwaarden voor zelfmanagement en tweerichtingsverkeer bij informatie-uitwisseling. Patiënten gaven aan dat zij weinig van nierschade afwisten en vulden kennislacunes in met eigen (onjuiste) ideeën en cognities. De angst bij het horen van de diagnose bleek te contrasteren met de beleving naderhand dat nierschade irrelevant was, omdat er geen klachten waren en de behandelaars er weinig aandacht aan besteedden. De meeste patiënten waren niet op de hoogte van de mogelijke gevolgen en zagen geen verband tussen leefstijl en behoud van nierfunctie. Patiënten waardeerden het als de informatie beter aansloot bij hun beleving en hun behoeften.

Conclusie Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen patiënten met nierschade gerichter informeren als ze eerst hun cognities over nierschade in kaart brengen. Ook moeten ze beseffen dat de signalen die zij uitzenden de patiënt het idee kunnen geven dat leefstijlveranderingen bij nierschade niet nodig zijn.

Literatuur

 1. 1.
  Levey AS, De Jong PE, Coresh J, El Nahas M, Astor BC, Matsushita K, et al. The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO Controversies Conference report. Kidney Int 2011;80:17-28.
 2. 2.
  De Grauw W, De Leest K, Schenk P, Scherpbier-de Haan N, Tjin-A-Ton J, Tuut M, et al. NHG-Standaard Chronische nierschade. Utrecht: NHG, 2018.
 3. 3.
  Chow WL, Joshi VD, Tin AS, Van der Erf S, Lim JF, Swah TS, et al. Limited knowledge of chronic kidney disease among primary care patients: A cross-sectional survey. BMC Nephrol 2012;13:54.
 4. 4.
  Wright Nunes JA, Wallston KA, Eden SK, Shintani AK, Ikizler TA, Cavanaugh KL. Associations among perceived and objective disease knowledge and satisfaction with physician communication in patients with chronic kidney disease. Kidney Int 2011;80:1344-51.
 5. 5.
  Van Dipten C, Van Berkel S, De Grauw WJC, Scherpbier-de Haan ND, Brongers B, Van Spaendonck K, et al. General practitioners’ perspectives on management of early-stage chronic kidney disease: a focus group study. BMC Fam Pract 2018;19:81.
 6. 6.
 7. 7.
  Crinson I, Gallagher H, Thomas N, de Lusignan S. How ready is general practice to improve quality in chronic kidney disease? A diagnostic analysis. Br J Gen Pract 2010;60:403-9.
 8. 8.
  Greer RC, Ameling JM, Cavanaugh KL, Jaar BG, Grubbs V, Andrews CE, et al. Specialist and primary care physicians’ views on barriers to adequate preparation of patients for renal replacement therapy: a qualitative study. BMC Nephrol 2015;16:37.
 9. 9.
  Blakeman T, Protheroe J, Chew-Graham C, Rogers A, Kennedy A. Understanding the management of early-stage chronic kidney disease in primary care: a qualitative study. Br J Gen Pract 2012;62:e233-42.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Carola van Dipten
  • 1
  Email author
 • Wim de Grauw
  • 2
 • Nynke Scherpbier-de Haan
  • 3
 • Marianne Dees
  • 4
 1. 1.AiotoRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 2. 2.Huisarts, senior onderzoekerRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 3. 3.Hoofd eerstelijnsvervolgopleidingenRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 4. 4.Huisarts, onderzoekerRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland

Personalised recommendations