Advertisement

Er komen twaalf vrouwen bij de verloskundige

De introductie van CenteringPregnancy® in Nederland
 • Suze Jans
 • Marlies Rijnders
 • Katja Groessen
 • Matty Crone
Implementatie
 • 2 Downloads

Samenvatting

CenteringPregnancy® is geboortezorg in groepsvorm. Door de kennis en de culturele waarden van alle deelnemers actief in te zetten, ontstaat een dynamische zorgomgeving. De rol van de zorgverlener is niet langer traditioneel informatief-didactisch, maar faciliterend. Uit onderzoek blijkt dat zwangeren in kwetsbare groepen door deze aanpak beter worden bereikt en dat de uitkomsten van zorg verbeteren.

LITERATUUR

 1. 1.
  Een goed begin: veilige zorg rond zwangerschap en geboorte [advies]. Utrecht: stuurgroep zwangerschap en geboorte, 2009.
 2. 2.
  Mohangoo ad, buitendijk se, hukkelhoven cw, ravelli ac, rijninks-van driel gc, tamminga p, et al. Hoge perinatale sterfte in nederland vergeleken met andere europese landen: de peristat-ii-studie. Ned tijdschr geneeskd 2008;152:2718-27.
 3. 3.
  Mohangoo ad, hukkelhoven cw, achterberg pw, elferink-stinkens pm, ravelli ac, rijninks-van driel gc, et al. Afname van foetale en neonatale sterfte in nederland. Ned tijdschr geneeskd 2014;158:a6675.
 4. 4.
  De graaf jp, steegers ea, bonsel gj. Inequalities in perinatal and maternal health. Curr opin obstet gynecol 2013;25:98-108.
 5. 5.
  Bonsel gj, birnie e, denktaş s, steegers eap, poeran vjj. Lijnen in de perinatale sterfte: signalementstudie ‘zwangerschap en geboorte’ 2010. Rotterdam: erasmus mc, 2010.
 6. 6.
 7. 7.
  Rising ss. Centering pregnancy: an interdisciplinary model of empowerment. J nurse midwifery 1998;43:46-54.
 8. 8.
  #genoeggezwegen [internet]. Ede: stichting geboortebeweging, 2016. Http://geboortebeweging.nl, geraadpleegd 1 november 2018.
 9. 9.
  Lassi z, kumar r, bhutta z. Community-based care to improve reproductive, maternal, newborn, and child health. In: black r, temmerman m, laxminarayan r, walker n, editors. Disease control priorities, 3rd ed., vol 2: reproductive, maternal, newborn, and child health. Washington (dc): world bank, 2017.
 10. 10.
  Ten hoope-bender p, kearns a, caglia j, tunçalp ö, langer a. Group care: alternative models of care delivery to increase women’s access, engagement and satisfaction. Boston (ma): women and health initiative/maternal health task force/harvard school of public health, 2014.
 11. 11.
  Ickovics jr, kershaw ts, westdahl c, magriples u, massey z, reynolds h, et al. Group prenatal care and perinatal outcomes: a randomized controlled trial. Obstet gynecol 2007;110:330-9.
 12. 12.
  Catling cj, medley n, foureur m, ryan c, leap n, teate a, et al. Group versus conventional antenatal care for women. Cochrane database syst rev 2015;2:cd007622.
 13. 13.
  Cunningham SD, Lewis JB, Shebl FM, Boyd LM, Robinson MA, Grilo SA. Group prenatal care reduces risk of preterm birth and low birth weight: A matched cohort study. J Womens Health (Larchmt) 2018 Sep 25 [Epub].Google Scholar
 14. 14.
  McNeil DA, Vekved M, Dolan SM, Siever J, Horn S, Tough SC. A qualitative study of the experience of CenteringPregnancy group prenatal care for physicians. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13(Suppl 1):S6.
 15. 15.
 16. 16.
  The VBHC concept [internet]. Amsterdam: ValueBased Healthcare Center Europe, 2018. www.vbhc.nl, geraadpleegd 15 november 2018.
 17. 17.
  Rijnders M, Jans S, Aalhuizen I, Detmar S, Crone M. Women centered care. Implementation of CenteringPregnancy® in the Netherlands. [Birth, in press].Google Scholar
 18. 18.
  Crone MR. The road to an integrated CenteringPregnancy: An effect evaluation. Projectnummer 209020006. Den Haag: ZonMW, 2012-2018.
 19. 19.
 20. 20.
  Novick G, Reid AE, Lewis J, Kershaw TS, Rising SS, Ickovics JR. Group prenatal care: Model fidelity and outcomes. Am J Obstet Gynecol 2013;209:112.e1-6.
 21. 21.
  Centering is the answer to many healthcare challenges [internet]. Boston (MA): Centering Health Care Institute, 2009-2018. www.centeringhealthcare.org/what-we-do/innovations, geraadpleegd 28 september 2018.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
  Zorg door de huisarts: Omvang zorggebruik. In: Boersma-van Dam ME, Weesie YM, Hek K, Davids RN, Winckers ML, Korteweg L, et al. Nivel Zorgregistraties eerste lijn: Jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2011-2017. Utrecht: Nivel, 2018.
 25. 25.
  Zantinge E, Seesing F, Tol F, Raats C, Spreeuwenberg P, Van Dulmen M. ‘Gezamenlijk Medisch Consult’: samen naar de dokter: Ervaringen van patiënten en zorgverleners. Ned Tijdschr Geneeskd 2009;153, A828.
 26. 26.
  [internet]. Den Haag: Volksgezondheidenzorg.info, 2018. www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid, geraadpleegd 1 november 2018.
 27. 27.
  TNO. Evaluatie van CenteringParenting® in Nederland. Rapportage TNO/CH R11063. Leiden: TNO, 2016.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Suze Jans
  • 1
 • Marlies Rijnders
  • 2
 • Katja Groessen
  • 3
 • Matty Crone
  • 4
 1. 1.Verloskundige en onderzoekerTNO, Afdeling Child healthLeidenNederland
 2. 2.Verloskundige np en onderzoekerTNO, Afdeling Child healthLeidenNederland
 3. 3.VerloskundigeStichting CenteringHealthcare NederlandLeidenNederland
 4. 4.Universitair hoofddocentLUMC, afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLeidenNederland

Personalised recommendations