Advertisement

Dubio in speculo

  • Leon de Hoog
  • Marco Bruens
Opinie
  • 11 Downloads

Samenvatting

Het advies om specula altijd te steriliseren is terecht, maar het advies specula steriel te verpakken is niet wetenschappelijk onderbouwd en zorgt voor praktische problemen in de huisartsenpraktijk. Zolang men maar een methode toepast waardoor duidelijk is dat een speculum gesteriliseerd is, is verpakken niet nodig.

Literatuur

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.CoassistentUMC Utrecht, Selective Utrecht Medical Master (SUMMA)UtrechtNederland
  2. 2.HuisartsHuisartsencentrum WelgelegenApeldoornNederland

Personalised recommendations