Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 60–60 | Cite as

Pleidooi voor samenwerking huisartsen en ggd’en

  • Ton Drenthen
Nieuws

Samenvatting

Preventie is nodig om de gezondheid van burgers te bevorderen en de zorgkosten te beteugelen. Het komende Nationaal Preventieakkoord van het ministerie van VWS en diverse andere partijen, waaronder zorgaanbieders en gemeenten, legt vast hoe die partijen gezamenlijk gezondheidsproblemen (roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik) willen aanpakken. Volgens oud GGD-directeur Van der Velpen is het de morele plicht van al deze partijen om de gezondheid van burgers te beschermen.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

  • Ton Drenthen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations