Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 17–23 | Cite as

Huisarts en netwerk

 • Joost ZaatEmail author
Beschouwing
 • 84 Downloads

Samenvatting

Huisartsen zweven niet in het luchtledige, ze zijn afhankelijk van anderen in de zorg en maatschappij. Een van de motieven om de kernwaarden te herijken is immers de veranderde maatschappij en het gewijzigde zorglandschap. Hoe werken huisartsen met elkaar en anderen samen? Moeten huisartsen nog meer samenwerken? Moeten ze dat in grote sociaal-medische teams doen? Hoe werken ze met de tweede lijn samen?

Literatuur

 1. 1.
  Huygen FJA. Het home-team. Huis Wet 1962;5;119-23.
 2. 2.
  Ineen. Geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk. Utrecht: Ineen. Geraadpleegd op 20 november 2018.
 3. 3.
  Federatie Medisch Specialisten. Substitutie van zorg. Huisarts en medisch specialist samen aan de slag. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten, 2017.
 4. 4.
  Flinterman L, Groenewegen P, Verheij R. Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn. Utrecht: NIVEL, 2018.
 5. 5.
  Federatie Medisch Specialisten. Medisch specialist 2025. Ambitie, vertrouwen, samenwerken. Utrecht: Federatie Medisch Specialisten, 2017.
 6. 6.
  Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. De juiste zorg op de juiste plek. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018.
 7. 7.
  Tweede Kamer der Staten Generaal. Brief van de minister voor medische zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 689, nr. 938.Google Scholar

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Huisarts-publicistHuisartsenmaatschappij LandauerPurmerendNederland

Personalised recommendations