Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 3–3 | Cite as

Een vraag aan u

  • Sjoerd Hobma
Redactioneel
  • 63 Downloads

Samenvatting

‘Het aanvaarden van de verantwoordelijkheid’ zijn de eerste woorden van de oude Woudschotendefinitie die nu weer ter discussie staat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Sjoerd Hobma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations