Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 2, pp 24–27 | Cite as

Kosteneffectiviteit van diagnose van urineweginfecties bij vrouwen

 • Judith BosmansEmail author
 • Veerle Coupé
 • Bart Knottnerus
 • Suzanne Geerlings
 • Eric Moll van Charante
 • Gerben ter Riet
Onderzoek
 • 37 Downloads

Samenvatting

Inleiding Urineweginfecties (UWI’s) komen vaak voor in de huisartsenpraktijk. De onderzoekers bekeken de kosteneffectiviteit van verschillende strategieën om de diagnose urineweginfectie te stellen.

Methoden De onderzoekers ontwikkelden beslisbomen voor zestien diagnostische strategieën, waarbij ze gegevens gebruikten van 196 vrouwen die een anamnese, onderzoek met een urinestick, sediment en dipslide ondergingen, én bij wie een urinekweek (de gouden standaard) werd afgenomen. Ze maakten een schatting van het percentage correcte diagnoses, de kosten per strategie en de kosteneffectiviteit bij verschillende drempelwaarden (het maximale bedrag dat de maatschappij bereid is te betalen per correcte diagnose) per strategie.

Resultaten Voor drempelwaarden tot € 10 per correcte diagnose had een urinestick bij een positieve anamnese (pijnscore ≥ 3 op een vierpuntsschaal) de grootste kosteneffectiviteit; tussen € 10 en € 17 was dit gelijktijdige uitvoering van anamnese en urinestick; tussen € 17 en € 118 verrichting van het sediment wanneer anamnese en urinestick opeenvolgend negatief zijn; en voor drempelwaarden hoger dan - € 118 een urinestick volgend op een negatieve anamnese, gevolgd door een dipslide als de urinestick negatief was.

Conclusie Bij drempelwaarden hoger dan € 17 per correcte diagnose is de meest bruikbare strategie om de diagnose UWI te stellen verrichting van het sediment wanneer anamnese en urinestick opeenvolgend negatief waren. Deze strategie komt overeen met de voorkeursstrategie uit de NHG-Standaard. Wanneer huisartsen het sediment niet onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren, moeten ze kiezen voor de dipslide.

Literatuur

 1. 1.
  Foxman B, Barlow R, D’Arcy H, Gillespie B, Sobel JD. Urinary tract infection: self-reported incidence and associated costs. Ann Epidemiol 2000;10:509-15.
 2. 2.
 3. 3.
  Gonzalez CM, Schaeffer AJ. Treatment of urinary tract infection: what’s old, what’s new, and what works. World J Urol 1999;17:372-82.
 4. 4.
  Van Pinxteren B, Knottnerus BJ, Geerlings SE, Visser HS, Klinkhamer S, Van der Weele GM, et al. NHG-Standaard Urineweg-infecties (derde herziening). Huisarts Wet 2013;56(6):270-80.
 5. 5.
  Warren JW, Abrutyn E, Hebel JR, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE. Guidelines for antimicrobial treatment of uncomplicated acute bacterial cystitis and acute pyelonephritis in women. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clin Infect Dis 1999;29:745-58.
 6. 6.
  Knottnerus BJ, Geerlings SE, Moll van Charante EP, Ter Riet G. Toward a simple diagnostic index for acute uncomplicated urinary tract infections. Ann Fam Med 2013;11:442-51.
 7. 7.
 8. 8.
  Z-index. G-Standaard. Den Haag: Z-index, 2006.
 9. 9.
  Hakkaart-van Roijen L, Tan SS, Bouwmans CAM. Handleiding voor kostenonderzoek: methoden en standaard kostprijzen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg. Geactualiseerde versie 2010. Diemen: College voor zorgverzekeringen (CVZ), 2011.
 10. 10.
  Postma MJ, De Vries R, Welte R, Edmunds WJ. Health economic methodology illustrated with recent work on Chlamydia screening: the concept of extended dominance. Sex Transm Infect 2008;84:152-4.
 11. 11.
  Briggs AH, Goeree R, Blackhouse G, O’Brien BJ. Probabilistic analysis of cost-effectiveness models: choosing between treatment strategies for gastroesophageal reflux disease. Med Decis Making 2002;22:290-308.
 12. 12.
 13. 13.
  Bosmans JE, Coupé VMH, Knottnerus BJ, Geerlings SE, Moll van Charante EP, Ter Riet G. Cost-effectiveness of different strategies for diagnosis of uncomplicated urinary tract infections in women presenting in primary care. PLoS One 2017;12:e018881.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

 • Judith Bosmans
  • 1
  Email author
 • Veerle Coupé
  • 2
 • Bart Knottnerus
  • 3
 • Suzanne Geerlings
  • 4
 • Eric Moll van Charante
  • 5
 • Gerben ter Riet
  • 5
 1. 1.Universitair hoofddocentAmsterdam UMC, Vrije Universiteit, Amsterdam Public Health Research Institute, afdeling Gezondheidswetenschappen, Faculteit der BètawetenschappenAmsterdamNederland
 2. 2.Universitair hoofddocentAmsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit, afdeling Methodologie en BiostatistiekAmsterdamNederland
 3. 3.Senior onderzoeker en huisartsAmsterdam UMC, locatie AMC, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland
 4. 4.HoogleraarAmsterdam UMC, locatie AMC, afdeling Inwendige GeneeskundeAmsterdamNederland
 5. 5.Senior onderzoekerAmsterdam UMC, locatie AMC, afdeling HuisartsgeneeskundeAmsterdamNederland

Personalised recommendations