Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 46–46 | Cite as

Ecg-casus ‘Dyspnoe d’effort’

  • Robert Willemsen
  • Karen Konings
Casuïstiek
  • 49 Downloads

Samenvatting

Patiënt: Man, 78 jaar.

Voorgeschiedenis: 15 jaar geleden rookstop (30 pakjaren), enkele malen acute bronchitis. Spirometrie was 1 jaar geleden niet afwijkend. Medicatie: Omeprazol 20 mg bij incidentele dyspepsie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Robert Willemsen
    • 1
  • Karen Konings
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations