Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 28–30 | Cite as

Promotieonderzoek werpt nieuw licht op het beloop van SOLK

  • Frank van Wijck
Interview
  • 92 Downloads

Samenvatting

Veel huisartsen ervaren moeite om van betekenis te zijn voor patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Maar Nikki Claassen-van Dessel vindt deze patiëntengroep juist fascinerend en promoveerde op onderzoek naar SOLK.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Frank van Wijck
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations