Advertisement

Staken preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 4 Downloads

Samenvatting

Luymes et al. onderzochten het staken van preventieve cardiovasculaire medicatie bij patiënten met een laag risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Wat was het doel van dit onderzoek?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations