Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 49–49 | Cite as

Staken preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 25 Downloads

Samenvatting

Luymes et al. onderzochten het staken van preventieve cardiovasculaire medicatie bij patiënten met een laag risico op hart- en vaatziekten (HVZ).

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations