Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 54–54 | Cite as

Goede hygiëne volstaat meestal bij balanitis

  • Lisette VerleeEmail author
  • Margriet Bouma
NHG richtlijn
  • 46 Downloads

Samenvatting

In de herziene NHG-Behandelrichtlijn Infectieuze balanitis vanaf 12 jaar gaat het niet alleen om het beleid bij candida-balanitis, maar ook om het beleid bij (an)aerobe balanitis. Vaak volstaat het geven van adviezen over goede hygiëne van glans en voorhuid.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapNHGUtrechtNederland
  2. 2.Senior wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en WetenschapNHGUtrechtNederland

Personalised recommendations