Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 6–11 | Cite as

Nieuws

  • Bohn Stafleu van Loghum
Nieuws
  • 50 Downloads

Samenvatting

Bariatrische chirurgie heeft op korte termijn goede effecten op lichaamsgewicht, comorbiditeit en functioneren. Op langere termijn zijn de effecten echter nog niet zeker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations