Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 55–55 | Cite as

Herziening NHG-Behandelrichtlijn Bursitis olecrani

  • Alma van de PolEmail author
  • Ton Kuijpers
NHG richtlijn
  • 31 Downloads

Samenvatting

Een bursitis olecrani kenmerkt zich door een eenzijdige zwelling van de achterzijde van de elleboog. De oorzaak is veelal irritatie, eenmalig of langdurig, waarbij de wand van de bursa beschadigt en/of een bloeding ontstaat met als gevolg een aseptische ontsteking (niet-infectieuze bursitis). Als complicatie kan een infectie optreden, meestal door stafylokokken of streptokokken (infectieuze bursitis).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschapNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland
  2. 2.Senior wetenschappelijk medewerker, afdeling Richtlijnontwikkeling en wetenschapNederlands Huisartsen GenootschapUtrechtNederland

Personalised recommendations