Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 57–57 | Cite as

Niet-medicamenteuze behandeling van chronische prostatitis

  • Grietje Knol-de VriesEmail author
  • Marco Blanker
Nieuws
  • 29 Downloads

Samenvatting

Chronische prostatitis, ook wel chronisch bekkenpijnsyndroom (CP/CPPS) genoemd, blijkt zeer lastig te behandelen, mede door de grotendeels onbegrepen aard van de aandoening. De auteurs van een Cochrane-review onderzochten de effecten van niet-medicamenteuze interventies bij mannen met chronische prostatitis. Acupunctuur en extracorporeal shockwave therapy lijken een positief effect te hebben, al is het bewijs hiervoor matig.

Literatuur

  1. 1.
    Franco JVA, Turk T, Jung JH, Xiao YT, Iakhno S, Garrote V, et al. Non-pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2018;5:CD012551.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Post-doc onderzoeker, afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeUMCGGroningenNederland
  2. 2.Huisarts, senior onderzoeker, afdeling Huisartsgeneeskunde en OuderengeneeskundeUMCGGroningenNederland

Personalised recommendations