Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 59–59 | Cite as

Communicatie-interventie bij patiënten met SOLK

 • Juul HouwenEmail author
Nieuws
 • 61 Downloads

Samenvatting

Huisartsen hebben een belangrijke rol in het behandelen van patiënten met SOLK. Ze vinden deze consulten echter vaak lastig en ervaren problemen in de communicatie met deze patiënten. In Nijmegen ontwikkelen onderzoekers daarom een communicatie-interventie voor huisartsen die ze kunnen toepassen in consulten met patiënten met SOLK.

Literatuur

 1. 1.
 2. 2.
  Peters S, Rogers A, Salmon P, Gask L, Dowrick C, Towey M, et al. What do patients choose to tell their doctors? Qualitative analysis of potential barriers to reattributing medically unexplained symptoms. J Gen Intern Med 2009;24:443-9.
 3. 3.
 4. 4.
  Houwen J, Lucassen PL, Stappers HW, Assendelft PJ, Van Dulmen S, Olde Hartman TC. Medically unexplained symptoms: the person, the symptoms and the dialogue. Fam Pract 2017;34:245-51.
 5. 5.
  Houwen J, Lucassen PL, Stappers HW, Assendelft WJ, Van Dulmen S, Olde Hartman TC. Improving GP communication in consultations on medically unexplained symptoms: a qualitative interview study with patients in primary care. Br J Gen Pract 2017;67:e716-e23.
 6. 6.
  Stortenbeker IA, Houwen J, Lucassen P, Stappers HW, Assendelft WJJ, Van Dulmen S, et al. Quantifying positive communication: Doctor’s language and patient anxiety in primary care consultations. Patient Educ Couns 2018;101:1577-84.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.AiotoRadboudumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland

Personalised recommendations