Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 38–41 | Cite as

Staken preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten

 • Clare LuymesEmail author
 • Rosalinde Poortvliet
 • Nan van Geloven
 • Margot de Waal
 • Yvonne Drewes
 • Jeanet Blom
 • Nynke Smidt
 • Willem Assendelft
 • Wilbert van den Hout
 • Wouter de Ruijter
 • Mattijs Numans
Onderzoek
 • 43 Downloads

Samenvatting

Inleiding De onderzoekers gingen na of een poging tot staken van preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten veilig en (kosten)effectief is.

Methode Aan deze clustergerandomiseerde, gecontroleerde, non-inferiority trial deden 46 huisartsenpraktijken mee. Patiënten waren veertig tot zeventig jaar oud, gebruikten een antihypertensivum en/of lipideverlagende medicatie, hadden geen hart- en vaatziekten (HVZ) in de voorgeschiedenis en hadden toen ze met medicatie begonnen een laag tienjaars-HVZ-risico. De interventie betrof het aanbieden van een stoppoging door de huisarts. Uitkomstmaat was het verschil in gemiddelde stijging van het tienjaars-HVZ-risico na twee jaar tussen de interventie- en controlegroep. De non-inferiority marge was 2,5 procentpunt. De onderzoekers hebben een multilevel lineaire regressie gebruikt, met multipele imputatie voor ontbrekende waarden.

Resultaten De gemiddelde leeftijd van de 1067 deelnemers was 55 jaar, 72% was vrouw en het gemiddelde tienjaars-HVZ-risico was 5%. Van de 492 deelnemers in de interventiegroep deden 319 (65%) een stoppoging; 135 deelnemers (27%) gebruikten na twee jaar nog steeds geen medicatie. Het tienjaars-HVZ-risico steeg met 2,0 procentpunt in de interventiegroep versus 1,9 procentpunt in de controlegroep, binnen de non-inferiority marge. Er was geen verschil in kwaliteit van leven of in zorgkosten.

Conclusie Het staken van preventieve cardiovasculaire medicatie bij laagrisicopatiënten is op korte termijn veilig, maar verbetert de kwaliteit van leven niet en vermindert de zorgkosten evenmin.

Literatuur

 1. 1.
  Luymes CH, De Ruijter W, Poortvliet RK, Putter H, Van Duijn HJ, Numans ME, et al. Change in calculated cardiovascular risk due to guideline revision: a cross-sectional study in the Netherlands. Eur J G Pract 2015;21:217-23.
 2. 2.
 3. 3.
  Van Duijn HJ, Belo JN, Blom JW, Velberg ID, Assendelft WJ. Revised guidelines for cardiovascular risk management – time to stop medication? A practice-based intervention study. Br J Gen Pract 2011;61:347-52.
 4. 4.
 5. 5.
  Luymes CH, Van der Kleij RM, Poortvliet RK, De Ruijter W, Reis R, Numans ME. Deprescribing potentially inappropriate preventive cardiovascular medication: barriers and enablers for patients and general practitioners. Ann Pharmacother 2016;50:446-54.
 6. 6.
  Luymes CH, Boelhouwer NJ, Poortvliet RK, De Ruijter W, Reis R, Numans ME. Understanding deprescribing of preventive cardiovascular medication: a Q-methodology study in patients. Patient Prefer Adherence 2017;11:975-84.
 7. 7.
 8. 8.
  Taylor F, Huffman MD, Macedo AF, Moore TH, Burke M, Davey Smith G, et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;1:CD004816.
 9. 9.
  Lonn EM, Bosch J, López-Jaramillo P, Zhu J, Liu L, Pais P, et al. Blood-pressure lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016;374:2009-20.
 10. 10.
  Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, Anderson SG, Callender T, Emberson J, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2016;387:957-67.
 11. 11.
  Soonawala D, Dekkers OM. ‘Non-inferiority’-studies: mogelijkheden en kanttekeningen. Ned Tijdschr Geneesk 2012;156:A4665.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Clare Luymes
  • 1
  Email author
 • Rosalinde Poortvliet
  • 2
 • Nan van Geloven
  • 3
 • Margot de Waal
  • 4
 • Yvonne Drewes
  • 5
 • Jeanet Blom
  • 2
 • Nynke Smidt
  • 6
 • Willem Assendelft
  • 7
 • Wilbert van den Hout
  • 8
 • Wouter de Ruijter
  • 2
 • Mattijs Numans
  • 9
 1. 1.Arts-in-opleiding tot huisarts en onderzoeker, thans anios verzekeringsgeneeskundeLUMC, afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLeidenNederland
 2. 2.Huisarts-onderzoekerLUMC, afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLeidenNederland
 3. 3.Assistant professorLUMC, afdeling Biomedical Data SciencesLeidenNederland
 4. 4.Senior onderzoekerLUMC, afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLeidenNederland
 5. 5.Associate professorLUMC, afdeling Interne geneeskunde, Sectie Gerontologie en GeriatrieLeidenNederland
 6. 6.Universitair hoofddocent epidemiologieUMCG, afdeling Epidemiologie/RU GroningenGroningenNederland
 7. 7.Hoogleraar huisartsgeneeskundeRadbouumc, afdeling EerstelijnsgeneeskundeNijmegenNederland
 8. 8.GezondheidseconoomLUMC, afdeling Biomedical Data SciencesLeidenNederland
 9. 9.Hoogleraar HuisartsgeneeskundeLUMC, afdeling Public Health en EerstelijnsgeneeskundeLeidenNederland

Personalised recommendations