Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 62, Issue 1, pp 42–45 | Cite as

Terug in de eerste lijn: medicatie na ziekenhuisopname

  • Rik EnsingEmail author
Beschouwing
  • 123 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuizen verlenen steeds complexere zorg terwijl de ligduur zo kort mogelijk wordt gehouden. Patiënten zijn vaak slecht voorbereid op hun ontslag. Ze hebben moeite met een nieuw of aangepast geneesmiddelenregime en weten niet bij wie ze terechtkunnen voor begeleiding. Medicatiewijzigingen worden door het ziekenhuis vaak onvolledig en matig gedocumenteerd overgedragen aan de eerstelijns zorgverleners. Dit verhoogt het risico op geneesmiddelgerelateerde problemen aanzienlijk. Met een gestructureerde en tijdige overdracht, begeleiding van de patiënt vanaf de opname tot na het ontslag en samenwerking over de muren van het ziekenhuis heen kan de continuïteit van farmaceutische zorg stap voor stap dichterbij gebracht worden.

Literatuur

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
    Viktil KK, Blix HS, Eek AK, Davies MN, Moger TA, Reikvam A. How are drug regimen changes during hospitalisation handled after discharge: a cohort study. BMJ Open 2012;2: e001461.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Apotheker (tevens Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences en Hogeschool Utrecht)Zorggroep Almere, Poliklinische Apotheek de Brug 24/7AlmereNederland

Personalised recommendations