Advertisement

Huisarts en wetenschap

, Volume 61, Issue 11, pp 48–48 | Cite as

Depressie

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kennistoets
  • 220 Downloads

Samenvatting

Biesheuvel onderzocht het effect van cognitieve therapie op het voorkomen van terugval in een depressie. In de interventiegroep met cognitieve therapie was de recidiefkans 14,5% lager dan in de controlegroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations